Prima paginăAnunțurifebruarie 2015 › Comunicat de presă
2 februarie 2015

Comunicat de presă

Comunicat de presă

O lege despre timbrul cultural ce se află în atenția Camerei Deputaților va împiedica accesul Ordinului Arhitecților din România (OAR) la Timbrul Arhitecturii, împiedicând îndeplinirea de către OAR a atribuțiilor sale esențiale stabilite prin lege.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților dezbate, în zilele următoare, un proiect de lege privind instituirea timbrului cultural. Potrivit calendarului Camerei Deputaților, comisia urmează să prezinte plenului, în 10 februarie 2015, un raport final privind proiectul legislativ. Legea a trecut tacit de Senat pe 8 decembrie 2014, iar Camera Deputaților urmează să dea un vot decisiv în prima parte a acestui an. Punctul de vedere al Guvernului este de susținere a proiectului de lege.
Prin legislația în vigoare, Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment și normele ulterioare aplicarea legii, Ordinul Arhitecților din România (organizația care reglementează exercitarea profesiei, înființată prin legea 184/2001, în prezent cu 8100 membri) este beneficiar al timbrului de arhitectură împreună cu Uniunea Arhitecților din România (cu statut de asociație cu obiective culturale, constituită conform OG 26/2000, cu 2000 membri) - principalele organizații ale breslei arhitecților. Timbrul de arhitectură se aplică, în virtutea legii, proiectelor de arhitectură întocmite de arhitecți cu drept de semnătură, deci membri OAR și reprezintă 0,5‰ din valoarea investiției, taxă care se colectează odată cu taxa de autorizare.
Modificarea legislativă, care se discută în prezent în Parlament, conduce la excluderea OAR de la fondurile rezultate din „timbrul arhitecturii”, fiind introdusă o condiție obligatorie pentru accesul la timbru deținerea statutului de „utilitate publică”. OAR, înființat prin legea 184/2001, deține statutul de organizație de „interes public”. Statutul de „utilitate publică” poate fi obținut doar de organizațiile constituite în baza OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Deși juridic cele două noțiuni sunt diferite, fiind reglementate de acte normative distincte, „interesul” și „utilitatea” publică fac referire în fond la lucruri similare: interesul public vizează ordinea de drept și democrația constituțională, garantarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competențelor autorităților publice (Art 2 lit l legea 544/2004); prin utilitate publică, în sensul OG 26/2000, se înțelege orice activitate care vizează atingerea unor scopuri benefice în domenii de interes public general și/sau al unei colectivități.
Arhitectura este o profesie reglementată prin lege (prin controlul dreptului de semnătură, comisii de disciplină etc.) similar domeniului medicinei sau juridic, atât în România cât și în celelalte state europene. Dintre domeniile de „creație” vizate de legea în discuție, arhitectura este singura cu acest statut aparte, fapt de care legea ar trebui să țină cont.
OAR este organizație profesională de creatori (beneficiari ai dreptului de autor cf. legii), singura care generează timbrul de arhitectură, prin reglementarea dreptului de semnătură. Conform legii OAR are atribuții privind protejarea și promovarea calității produsului de arhitectură. În acest sens OAR, prin Politica pentru Arhitectură elaborată și asumată a utilizat timbrul de arhitectură în proiecte de utilitate publică: educare, conștientizare, valorificare a patrimoniului, implicare civică, dezvoltare sustenabilă etc. Fondul de timbru este exclusiv destinat proiectelor culturale și editoriale care promovează în societate ridicarea calității și culturii mediului construit, precum și programe sociale.
Prin noile prevederi ale legii, OAR va fi pusă în imposibilitatea de a continua implementarea Politicii pentru Arhitectură și a-și îndeplini parte din atribuțiile stabilite prin lege (de exemplu promovarea arhitecturii de calitate, formarea continuă a arhitecților). Pierderea timbrului va fi de fapt o pierdere directă a societății, care nu are legătură cu veniturile profesionale ale arhitecților.
În acest sens, OAR a solicitat Parlamentarilor introducerea unui singur amendament, care poate corecta această disfuncție majoră pe care noua lege o poate provoca. Amendamentul cerut este ca organizațiile beneficiare ale timbrului cultural să poate avea și statut de „interes public”, nu doar exclusiv de „utilitate publică”.

Ordinul Arhitecților din România
1 februarie 2015

Contact de presă
Raluca Ștefan
e-mail raluca.stefan@oar.org.ro
telefon 0723 690 446