Prima paginăAnunțurinoiembrie 2014 › Comunicatul de Presă ACE privind Manifestul CNAPPC pentru Regenerarea Orașelor Europene
20 noiembrie 2014

Comunicatul de Presă ACE privind Manifestul CNAPPC pentru Regenerarea Orașelor Europene

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem Comunicatul de Presă al Consiliului Arhitecților din Europa (ACE) privind semnarea Manifestului Camerei Arhitecților din Italia (CNAPPC) împreună cu manifestul CNAPPC în limbile engleză și română.

Cu stimă,

20 noiembrie 2014

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Sf. Constantin nr.32, sector 1
010219 București, România

Punct de lucru
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014 București, România

tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

*COMUNICAT DE PRESĂ ACE*

*ACE ESTE COSEMNATARUL MANIFESTULUI CNAPPC PENTRU REGENERAREA ORAȘELOR
EUROPENE*

În cadrul *Forumului Privind Regenerarea Orașelor UE*, care a avut loc la Milano, pe 7-8 nov. 2014, Consiliul Arhitecților din Europa (ACE), alături de Forumul European pentru Politici de Arhitectură (EFAP), a fost cosemnatarul Manifestului elaborat de Camera Arhitecților din Italia (CNAPPC), care solicită instituțiilor europene să ia măsuri pentru regenerarea orașelor europene.

Manifestul reamintește că regenerarea orașelor necesită politici urbane
integrate, care să furnizeze soluții pentru problemele referitoare la
mediu, interacțiune socială, mobilitate, managementul deșeurilor și
economia de energie, pentru a numi doar câteva. Arhitectura este
instrumentul care poate să integreze diferitele discipline și competențe
pentru a aborda provocările cu care se confruntă orașele europene.

Prin intermediul acestui Manifest, CNAPPC, EFAP și ACE solicită
instituțiilor europene o politică europeană menită să contribuie la
regenerarea orașelor europene, care să acorde o atenție deosebită
comunităților marginale, precum orașele situate departe de coridoarele de infrastructură, zonele sărăcăcioase, cele abandonate și periferiile marilor orașe.

În plus, cele trei organizații subliniază importanța de a restabili un
echilibru între investițiile europene și naționale din domeniul marii
infrastructuri și orașele care le favorizează, orașe locuite de cetățenii europeni și unde au loc integrarea socială și dezvoltarea ideilor novatoare.

O atenție deosebită trebuie acordată promovării arhitecturii de înaltă
calitate și finanțării proiectelor de arhitectură din fonduri structurale, pentru a impulsiona investițiile și a sprijini dezvoltarea talentului.

Manifestul atașat alăturat (în limbile italiană, engleză și franceză), este postat și pe pagina de internet a ACE, www.ace-cae.eu.

Ordinul Arhitecților din România
str. Arthur Verona, Pictor nr.19
010312, București, România
tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150
www.oarsquarespace.com // www.oar.org.ro


Fișiere atașate: