Prima paginăAnunțurioctombrie 2014 › Actualizare date personale membri
16 octombrie 2014

Actualizare date personale membri

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință că ordinul Arhitecților din România împreună cu filialele teritoriale, inclusiv Filiala București, lucrează la implementarea Sistemului Informatic al O.A.R. (SIOAR).
În acest context vă reamintim că Hotărârea O.A.R. nr.2010/04.10.2010 împreună cu Decizia O.A.R. București nr.2213/22.09.2010, pe care le atașăm, sunt în continuare valabile.

Vă invităm să completați de urgență formularul de date personale atașat acestui mesaj. Formularul, semnat și parafat cu parafa O.A.R., va fi depus până cel târziu 31 octombrie 2014 la sediul Filialei București.
precizăm că O.A.R. solicită pentru constituirea SIOAR, printre altele adresa de domiciliu, adresa profesională și adresa de corespondență. De asemenea, menționăm necesitatea completării tuturor firmelor prin care derulați proiecte, deoarece NU se vor mai elibera dovezi pentru proiecte derulate prin firme care nu sunt declarate de arhitect.

Membrii Filialei București sunt rugați să atașeze formularului de date personale copie după buletin sau carte de identitate.

Cu stimă,

16 octombrie 2014

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Fișiere atașate: