Prima paginăAnunțuriseptembrie 2014 › ORDIN nr. 456_2014 proceduri control stat emitere CU și AC
19 septembrie 2014

ORDIN nr. 456_2014 proceduri control stat emitere CU și AC

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem, în atașament, Ordinul 456/2014 pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autoritățile administrației publice locale/județene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor
de construire/desființare.

Cu stimă,

19 septembrie 2014

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

CATRE
FILIALELE TERITORIALE ALE
ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA

Ref: Ordinul 456/2014 pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autoritătile administratiei publice locale/judetene privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare

1. Ordinul 456/2014 a fost emis de ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice si a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 281 din 16 aprilie 2014.

2. Potrivit prevederilor Ordinului 456/2014, controlul statului privind respectarea prevederilor legale la emiterea certificatului de urbanism si controlul statutului privind verificarea modului in care sunt respectate reglementarile referitoare la emiterea autorizatiilor de construire/desfiintare se exercita de catre Inspectoratul de Stat in Constructii.

3. Procedura privind respectarea prevederilor legale la emiterea autorizatiilor de construire/desfiintare reglementeaza controlul statului privind:
a) autorizarea executarii lucrarilor de construire;
b) autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare;
c) autorizarea executarii lucrarilor aferente organizarii executarii lucrarilor;
d) autorizarea executarii lucrarilor in regim de urgenta.

4. Activitatea de control al statului se verifica daca:
a) autorizatia de construire este intocmita si emisa potrivit prevederilor legale
b) dosarul autorizatiei de construire contine toate documentele prevazute de lege si actele normative emise in aplicarea acestora;
c) documentatia tehnica - D.T. contine piese scrise si desenate, este completa si conforma cu prevederile Legii 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) sunt respectate prevederile certificatului de urbanism si ale documentatiei de urbanism.

5. La documentatia tehnice (DT) se va verifica: ”daca pe piesele scrise si desenate este aplicata parafa emisa de Ordinul Arhitectilor din Romania, care confirma dreptul arhitectului/conductorului arhitect, dupa caz, de a proiecta si semna documentatiile, in conditiile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) si art. 24 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 50/1991, se va verifica si competenta de semnare a documentatiilor tehnice, conform art. 9 din Legea nr. 50/1991.” – Anexa nr. 2 lit. C) pct. 5 din Ordinul 456/2014.

6. Fata de cele prezentate succint, rezulta ca obligatia autoritatilor publice cu competente in emiterea autorizatiei de construire/desfiintare de a verifica existenta dovezii, emisa de filiala arhitectului/conductorului arhitect cu drept de semnatura si obligatia arhitectului/conductorului arhitect cu drept de semnatura de a solicita dovada de la filiala teritoriala a OAR din care face parte, trebuie indeplinite intocmai.

Va atasam Ordinul 456/2014.

Cu consideratie,

Adriana Tanasescu,
Secretar general

--

*
*Ordinul Arhitectilor din Romania
str. Arthur Verona, pictor nr.19
010312 Bucuresti, sector 1
tel/fax: +40 213172634, 35
e-mail: office@oar.org.ro


Fișiere atașate: