Prima paginăAnunțuriiunie 2014 › Consultații juridice O.A.R. București iunie 2014
6 iunie 2014

Consultații juridice O.A.R. București iunie 2014

Stimate colege,
Stimați colegi,

Filiala București a O.A.R. organizează consultații juridice oferite
gratuit membrilor filialei.
Acestea se organizează lunar.
La consultații pot participa toți membrii filialei care sunt interesați.
Consultațiile sunt susținute de domnul Marcel Toader, avocatul Filialei
București a O.A.R.
În această lună consultațiile juridice au fost programate pentru miercuri 25 iunie 2014 ora 15:00 la sediul filialei.
Membrii filialei care doresc să participe sunt invitați să transmită o
cerere în acest sens.
Înscrierile se primesc pe fax la tel 021 3077163, pe e-mail la adresa
oarbuc@rdsmail.ro sau se depun direct la sediul filialei până marto 24 iunie 2014, ora 16:30.

Precizăm că cei care depun cereri de participare sunt așteptați, fără
alte formalități, la data și ora stabilite.
Filiala va anunța telefonic pe cei înscriși dacă întâlnirea se
contramandează - ex: din lipsa de solicitări din partea membrilor.
Deoarece sunt multe solicitări și membrii doresc să discute situații
particulare, vă rugăm să restrângeți discuția la 10 - 15 minute pentru
fiecare arhitect.

Cu stimă,

6 iunie 2014

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș
--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro