Prima paginăAnunțurimai 2014 › Depunerea candidaturilor la O.A.R.
23 mai 2014

Depunerea candidaturilor la O.A.R.

Stimate colege,
Stimați colegi,

Referitor la depunerea candidaturilor la O.A.R. facem următoarea precizare:

Conform Regulamentului O.A.R., candidaturile pentru funcția de membru în Consiliul Național al O.A.R. se validează de către Conferințele teritoriale și se transmit ulterior Ordinului.

Filiala București a validat în Conferința Teritorială din 19 mai 2014 lista candidaților filialei - 46 candidați pentru 36 locuri disponibile.
Dosarele de candidatură a celor 46 de membri au fost depuse la filială până în data de 8 mai 2014.

În data de 21 mai 2014 dosarele candidaților la funcția de membru în Consiliul Național, completate cu dovada privind plata cotizației și lipsa sancțiunilor disciplinare, au fost transmise oficial către O.A.R.

Situația înscrierilor poate fi verificată la domnul Iulian Țepure.

Cu stimă,

23 mai 2014

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Conferința Națională a Ordinului Arhitecților din România – 28-29 iunie 2014
Anunțuri:
Documente: