Prima paginăAnunțuriaprilie 2014 › Curs Postuniversitar de Specializare în Reabilitarea Monumentelor Istorice
29 aprilie 2014

Curs Postuniversitar de Specializare în Reabilitarea Monumentelor Istorice

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem, din partea organizatorilor, informații privind organizarea Cursului Postuniversitar de Specializare în Reabilitarea Monumentelor Istorice în cadrul Facultății de Istorie și Filozofie a Universității Babeș Bolyai din Cluj Napoca în perioada octombrie 2014 - iunie 2016.

Cu stimă,

29 aprilie 2014

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Stimate domnule / Stimată doamnă!

La inițiativa Fundației Transilvania Trust, începând din octombrie 1998, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-N., se desfășoară Cursul Postuniversitar de Specializare în Reabilitarea Monumentelor Istorice, acreditat pe baza Ordinului MECT nr. 4223/22.07.1998. În momentul de față cursul funcționează conform legii educației nr. 1, aprobat în 2011, denumirea oficială fiind: Program de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul reabilitarea monumentelor istorice. Scopul acestui curs este pregătirea specialiștilor cu studii superioare în domeniul reabilitării monumentelor istorice.

Structură: Durata cursului de specializare este de doi ani – modular –, octombrie 2014 - iunie 2016, 6 conferințe/semestru (+sesiunea de examene), grupate la sfârșit de săptămână (joi-vineri-sâmbătă) organizate din 2-2 săptămâni. Numărul total de ore este de 600, din care 480 ore teoretice și 120 ore practice.

Cursurile se organizează în grupe paralele cu limbă de predare principală română și maghiară, pentru arhitecți, ingineri constructori, istorici de artă, arheologi și alți specialiști cu pregătire universitară, în așa fel, încât pe lângă disciplinele comune, cu caracter general, cursanții să beneficieze de discipline distincte, specifice pregătirii de bază a fiecăruia.

În vederea însușirii limbilor de specialitate, 5% din cursuri sunt predate în limba engleză (de specialiști britanici, cu traducere simultană pentru cei care nu cunosc limba engleză), iar 25% din cursurile grupei cu predare în limba maghiară sunt predate în limba română.

Cursul are caracter practic pronunțat, cursanții desfășurând practică pe șantiere de reabilitare și participând la excursii de studii.

Profesorii cursului sunt specialiști de renume internațional din România, Ungaria, Germania, Marea Britanie, profesori universitari, teoreticieni, precum și specialiști implicați în proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare, respectiv inspectori de la oficiile de protecție a patrimoniului.

Absolvenții cursului – după susținerea tezei (lucrării) de absolvire – vor primi certificat de atestare în reabilitarea monumentelor istorice – recunoscut de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în conformitate cu Legea educației nr. 1/2011 și cu Legea privind protejarea monumentelor istorice 422/2001.

Finanțare: O parte determinantă a cheltuielilor este acoperită din taxele de școlarizare, iar cheltuielile suplimentare datorate invitării profesorilor din străinătate până în prezent au fost sponsorizate de diferite organizații guvernamentale și neguvernametale din țară și străinătate.

Taxa de școlarizare se estimează la: 3200 RON/an (în patru tranșe).

Anexat vă trimitem fișa de pre-înscriere, programa cu lista orientativă a disciplinelor de învățământ și lista cadrelor didactice asociate cursului.

Pentru cei care vor returna fișa de pre-înscriere până în data de 1 septembrie 2014 vom trimite și datele exacte referitoare la înscriere, până în data de 8 septembrie 2014.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să contactați responsabilul programului postuniversitar: Tarr Margit

E-mail: postgraduate@transylvaniatrust.ro; Tel: 0264 439858; Mobil: 0745 585566.

Mulțumindu-vă pentru interes, cu respect

prof. dr. ing. Bálint Szabó
președinte
Fundația Transilvania Trust
Cluj-N., aprilie 2014


Fișiere atașate: