Prima paginăAnunțuriaprilie 2014 › Conferința Națională a Ordinului Arhitecților din România 28-29 iunie 2014
28 aprilie 2014

Conferința Națională a Ordinului Arhitecților din România 28-29 iunie 2014

Stimate colege,
Stimați colegi,

Ordinul Arhitecților din România anunță organizarea Conferinței Naționale de alegeri în 28-29 iunie 2014. la această conferință vor fi alese forurile de conducere și comisiile naționale - respectiv Președintele O.A.R., Consiliul Național, Comisia Națională de Disciplină.
Transmitem, în atașament, documentele O.A.R. Precizăm că data limită de depunere a candidaturilor este 27 mai 2014. Dosarele se depun personal la sediul O.A.R. - str. Pictor Arthur Verona nr.19, Sector 1, București.
Conform Regulamentului O.A.R. Conferința Națională este constituită din membrii delegați ai filialelor teritoriale, lista acestora fiind validată în Conferințele Teritoriale.
Candidații propuși pentru Consiliul Național din partea filialelor se stabilesc prin hotărârile conferințelor teritoriale. Dosarele candidaților la Consiliul Național, membrii ai Filialei București a O.A.R. - 36 locuri - se depun la filială până la data de 8 mai 2014.
În vederea asigurării procesului electoral numărul candidaților propuși pentru Consiliul Național va fi mai mare decât numărul locurilor disponibile.

Cu stimă,

28 aprilie 2014

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro