Prima paginăAnunțuriaprilie 2014 › Conferința Filialei Teritoriale București - 19 mai 2014
25 aprilie 2014

Conferința Filialei Teritoriale București - 19 mai 2014

Stimate colege,
Stimati colegi,

Vă reamintim că în acest an vor avea loc conferințe de alegeri: Conferința Filialei Teritoriale București a O.A.R. și Conferința ordinului Arhitecților din România (28-29 iunie 2014).

Conferinta Filialei Teritoriale Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania are loc luni 19 mai 2014 in Bucuresti, incepind cu ora 8:30 , la Sala Studio a Teatrului National Bucuresti.

Programul Conferintei Filialei Teritoriale Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania cuprinde:

- Rapoartele de activitate ale actualelor foruri de conducere si comisii alese ale Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R.

- Alegerea forurilor de conducere si comisiilor Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R. pentru urmatorii patru ani: legislatura 2014-2018.

- Validarea listei delegatilor si a listei supleantilor Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R. la Conferinta Nationala a Ordinului Arhitecților din România din 28-29 iunie 2014 - 179 delegati si 18 supleanti.

- Validarea listei candidatilor propusi pentru Consiliul National.

La lucrarile conferintei pot participa toti membrii filialei. Drept de vot si dreptul de a candida pentru forurile de conducere și comisiile filialei, pentru funcția de membru în Consiliul Național și dreptul de a se înscrie de delegați și supleanți ai filialei la Conferința Națională il au numai membrii cu cotizatia achitata la zi – respectiv cu cotizatia achitata pentru anul 2014 pina la data de 30 aprilie 2014.

Data limită de depunere a candidaturilor este 8 mai 2014, ora 16:30, la sediul Filialei București.
Dosarele de candidatură se depun personal și conțin următoarele:
- Cerere tip de candidatură datată și semnată;
- CV succint datat și semnat;
- Scrisoare de intenție cu obiectivele propuse datată și semnată;
- Dovadă eliberată de Filiala București prin care se confirmă că respectivul candidat nu a fost sancționat în ultimii 8 ani și că are cotizația achitată la zi până la data de 30 aprilie 2014.

Detalii privind conținutul dosarului de candidatură, condiții de eligibilitate și incompatibilități sunt afișate pe site-ul filialei (www.oar-bucuresti.ro) la capitolul Conferința Filialei București a O.A.R. - luni 19 mai 2014, respectiv în Hotărârea CD candidaturi + anexe.

Membrii Filialei București care doresc să participe la lucrările Conferinței Naționale se înscriu pentru această poziție prin completarea unei cereri - vezi anexa 2 la Hotărârea CD candidaturi. Pentru aceștia Filiala București va emite o dovadă prin care se confirmă că nu au sancțiuni disciplinare în ultimii 4 ani și au cotizația achitată la zi până în data de 30 aprilie 2014.

Precizăm că membrii Filialei București care doresc să candideze la Consiliul Național al O.A.R. vor depune dosarul de candidatură complet la sediul Filialei București până la data de 8 mai 2014, ora 16:30.
Lista membrilor Filialei București care candidează pentru Consiliul Național se validează în Conferința Teritorială (vezi Hotărârea CD candidaturi).

Participantii la Conferinta Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R. se legitimează cu Carte de Identitate/Buletin de Identitate in ziua conferintei intre orele 8:30 - 9:30.

Prezenta candidatilor la forurile de conducere și comisiile filialei la lucrarile Conferintei Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R. este obligatorie.

Participantii cu drept de vot la Conferinta Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R., respectiv membrii filialei cu cotizatia aferenta anului 2014 achitata, vor primi la inregistrare mapa continind ordinea de zi a conferintei, materialele supuse aprobarii conferintei, lista forurilor de conducere si a comisiilor care se aleg si buletinele de vot.

Va asteptam sa participati la Conferinta Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R.,

Cu stima,

25 aprilie 2014

Secretar Executiv:
arh. Cornelia Burcus

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro