Prima paginăAnunțuriianuarie 2014 › Achiziții publice 10.01.2014
10 ianuarie 2014

Achiziții publice 10.01.2014

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

10 ianuarie 2014

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Elaborarea serviciilor de proiectare in cadrul proiectului integrat “Prima înfiintare a retelei de canalizare si statie de epurare în satul Meziad”, “Alimentare cu apa a satului Meziad”, “Reabilitare Camin Cultural Meziad” si “Centru de zi pentru copii After School Remetea”, Comuna Remetea, judetul Bihor, includ: a)Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat si va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de construire; b)Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor, avizelor necesare executiei; c)Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii AC; d)Asistenta tehnica din partea proiectantului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2014/01/189132.zip

proiectare-fazele PT, verificare proiecte,DAC, asistenta tehnica, executie-amenajarea terenului, cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor, cheltuieli cu investitia de baza
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2014/01/189117.zip