Prima paginăAnunțuridecembrie 2013 › Achiziții publice 20.12.2013
20 decembrie 2013

Achiziții publice 20.12.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

20 decembrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Proiectarea si executia (prin demolarea - totala si partiala - a unor constructii existente) unui Pavilion Muzeal Multicultural (PaMM), situat în M.C.P.T. ASTRA, cunoscut ca Muzeul în Aer Liber Dumbrava Sibiului, situat în Sibiu, str. Padurea Dumbrava, nr. 16, jud. Sibiu, poarta nr. 1 de acces în muzeu. Lucrarile se vor desfasura în zona de protectie a monumentelor istorice, M.C.P.T. ASTRA fiind înscris în lista monumentelor istorice cu nr. SB-II-a-A-12012. Valoarea estimata de 9.885.163 lei, fara T.V.A. se compune din: a) lucrari de constructie - 8.621.000 lei, fara T.V.A. b) servicii de proiectare (inclusiv asistenta tehnica a proiectantului si studii de teren) - 328.000 lei, fara T.V.A. c) cheltuieli pentru organizarea de santier - 64.500 lei, fara T.V.A. d) cheltuieli pentru pregatirea personalului de exploatare - 2.000 lei, fara T.V.A. e) cheltuieli pentru diverse si neprevazute - 869.663 lei, fara T.V.A. (reprezentând 9,718% din valoarea lucrarilor de constructii si a serviciilor de proiectare - punctele a si b) Obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor cade în sarcina executantului, care va depune documentatiile necesare si va fi raspunzator de obtinerea acestora, beneficiarul urmând sa suporte contravaloarea taxelor aferente. În cheltuielile de proiectare care vor face obiectul ofertei vor fi incluse si cheltuielile reprezentând verificarea proiectului de catre verificatori avizati M.D.R.A.P. si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de valabilitate a contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/12/188470.zip