Prima paginăAnunțurinoiembrie 2013 › Modificarea procedurii de eliberare a dovezilor de înregistrare a proiectelor
12 noiembrie 2013

Modificarea procedurii de eliberare a dovezilor de înregistrare a proiectelor

Stimate colege,
Stimați colegi,

Datorită dificultăților întâmpinate cu transpunerea manuală în format electronic a dovezilor de înregistrare a proiectelor de arhitectură din cadrul documentațiilor DTAC/DTAD, Colegiul Director Teritorial, reunit miercuri 6 noiembrie 2013 a hotărât ca începând cu data de 1 ianuarie 2014 Filiala București să elibereze NUMAI dovezile completate prin procedura online pusă la dispoziția dumneavoastră încă din luna decembrie 2008.
Pentru a putea accesa această procedură vă reamintim că este necesar ca fiecare membru O.A.R. înscris în Filiala București să se prezinte personal la sediul nostru unde va primi o parolă și explicațiile necesare după legitimarea cu un act de identitate.
După completarea datelor conform procedurii online, cererea și dovada vor fi printate de dumneavoastră; cererea va fi semnată și parafată cu parafa pătrată O.A.R. Documentele astfel pregătite vor fi aduse la sediul filialei pentru înregistrarea cererii și semnarea și ștampilarea dovezii și pentru plata taxei care pentru documente completate online este 40 RON/dovadă (în loc de 50 RON/dovadă pentru cele completate manual).
Pentru aceia dintre dumneavoastră care au dificultăți în elaborarea documentelor pe calculator filiala va amenaja un post de lucru - calculator și imprimantă - asigurând, în același timp, asistență din partea personalului angajat pentru explicarea procedurii. Membrii filialei care vor apela la acest serviciu sunt invitați să aibă asupra lor parafa pătrată O.A.R.

Cu stimă,

12 noiembrie 2013

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro