Prima paginăAnunțurinoiembrie 2013 › Achiziții publice 06.11.2013
6 noiembrie 2013

Achiziții publice 06.11.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

6 noiembrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Proiectarea lucrarilor de modernizare a sediului de ocol al OS Craiova si a lucrarilor de modernizare, consolidare si extindere a sediului de ocol al OS Filiasi, din cadrul DS Dolj. Se vor presta si serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada executiei lucrarilor .
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/11/185154.zip

Servicii de proiectare si lucrari de constructii locuinte sociale, cladiri conexe, retele tehnico-edilitare si bransamente electrice de medie si joasa tensiune Valoarea estimata a contractului este de 46.254.560,90 lei din care: -proiectare- 1.035.000 lei, diverse si neprevazute 5%- 51.750 lei; -executie lucrari - 43.856.780 lei, diverse si neprevazute 3%- 1.311.030,9 lei.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/11/185127.zip