Prima paginăAnunțurioctombrie 2013 › Achiziții publice 30.10.2013
30 octombrie 2013

Achiziții publice 30.10.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

30 octombrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Proiectare Reabilitare si modernizare Policlinica de Stomatologie Infantila (Spitalul Stomatologic “Grigore T.Popa”) in conformitate cu rigorile legale si functionale impuse pentru imobilele destinate prestarii de servicii medicale (didactice si de cercetare) – documentatie de interventie, PTH, DDE, precum si toate documentatiile si avizele solicitate prin certificatul de urbanism.Termen de finalizare contract 31.03.2014
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/184727.zip

Obiectul contractului consta în întocmirea documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire inclusiv documentatiile în vederea obtinerii avizelor (DTAC), elaborarea proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de executie (DDE), executarea si finalizarea lucrarilor in cadrul obiectivului de investitie "Construire unitati locative modulare în Municipiul Constanta si lucrari tehnico edilitare aferente" — Campus social Henri Coanda — Str. Stefanita—Voda — Zona II;
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/184538.zip