Prima paginăAnunțurioctombrie 2013 › Achiziții publice 14.10.2013
14 octombrie 2013

Achiziții publice 14.10.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

14 octombrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

PROIECTAREA SI EXECUTIA INVESTITIEI “CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII” se realizeaza in cadrul contractului de finantare nr.432/21.12.2012 avand ca obiect acordarea finantarii nerambursabile pentru implementarea proiectului nr. 928, cod SMIS – CSNR 13605 cu titlul “CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA ÎN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII”, depus in cadrul competitiei POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4, (Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”,Axa Prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, „Operatiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)”. Contractul presupune realizarea urmatoarelor activitati: 1. Servicii de proiectare pentru investitia “CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLILE NEUROLOGICE LA COPII ” constand din: o elaborare proiect tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, documentatii tehnice pentru autorizatia de constructie si demolare,documentatii tehnice pentru organizarea executiei, documentatii pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii (obtinute de executant in numele achizitorului) o proiectare bransamente si/sau deviere bransamente si/sau retele de utilitati existente o verificarea tehnica a proiectarii o actualizare expertiza tehnica imobil o asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei, 2. Executie de lucrari pentru investitia “CENTRU DE CERCETARE SI TELEMEDICINA IN BOLI NEUROLOGICE LA COPII ” constand din - Demolare corp existent B; - Construire corp nou B (D+P+2E+M) - Amenajare partiala parter corp A Realizarea lucrarilor prevazute mai sus cuprinde si urmatoarele activitati: • Deviere bransamente si/sau retele de utilitati existente • Bransamente la utilitati: o Apa o Canal o Gaze naturale o Energie electrica o Telefonie/internet
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/10/183512.zip