Prima paginăAnunțurioctombrie 2013 › Achiziții publice 01.10.2013
1 octombrie 2013

Achiziții publice 01.10.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

1 octombrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Serviciile vor fi prestate conform caietului de sarcini (reactualizare PUG tinand cont de PUZ-uri si PUD-uri obtinute, reactualizare RLU, reambulare topografica pentru intreaga localitate si pentru intravilanul existent si propus, intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor, depunerea documentatiei la avizatori si urmarirea obtinerii avizelor, implementarea in documentatie a informatiilor continute in avize, initierea si sustinerea dezbaterii publice, redactarea documentatiei propriu zise inclusiv studiile de specilaitate :geotehnic cu harta de riscuri, pedologic, istoric, mediu ).
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/09/182782.zip