Prima paginăAnunțuriseptembrie 2013 › Achiziții publice 17.09.2013
17 septembrie 2013

Achiziții publice 17.09.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

17 septembrie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

In cadrul Programului - Implementarea si realizarea proiectelor de investitii în vederea atingerii standardelor necesare autorizarii gradinilor zoologice, conform Conventiei privind Finantarea si Implementarea Programelor Multianuale Prioritare de Mediu si Gospodarie a Apelor nr. 5451/26.11.2012, se va realiza Subprogramul "Reamenajarea Gradinii Zoologice Craiova", in cadrul caruia se achizitioneaza “Reamenajare gradina zoologica” (proiectare + executie) conform caietului de sarcini nr.107190/16.07.2013, Studiului de Fezabilitate, expertizei tehnice nr.162/2008,certificatului de urbanism nr.1469/02.08.2013 si documentatiei topografice - proiect nr.12406/25.01.2013.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/09/181822.zip