Prima paginăAnunțuriseptembrie 2013 › Reminder - Sesiunea de Acordare a Dreptului de Semnătură 27-28 septembrie 2013
3 septembrie 2013

Reminder - Sesiunea de Acordare a Dreptului de Semnătură 27-28 septembrie 2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă reamintim că următoarea Sesiune de Acordare a Dreptului de Semnătură va fi organizată de Ordinul Arhitecților din România în zilele de 27-28 septembrie 2013.
Transmitem alăturat calendarul sesiunii cu precizarea că dosarele de înscriere la această sesiune se depun la filială până la data de 6 septembrie 2013.

Cu stimă,

03 septembrie 2013

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Calendarul Sesiunii de Acordare a Dreptului de Semnatura 27- 28 Septembrie 2013, este următorul:

pana la 6 septembrie se depun dosarele la filiale;
pana la 10 septembrie filialele emit dovezile de efectuare a stagiului;
pana la 13 septembrie dosarele trebuie sa ajungă la OAR, sediul central;
pe 24 septembrie se afișează lista programărilor;
pe 27 - 28 septembrie are loc sesiunea de interviuri;
pe 1 octombrie - anunțarea rezultatelor.

Va rog sa insistați ca la predarea dosarelor acestea sa fie intregi, inclusiv completarea corecta a rubricilor din formularul de solicitare a dreptului de semnatura, mai ales la rubricile */data inscrierii in OAR/*/, //nr. tna/ al stagiarului si /arhitectul/arhitecții/ îndrumători.

Va reamintesc ca începând cu sesiunea martie 2013 s-a hotărât ca dosarele sa conțină */rapoartele de stagiu/*. Aceste rapoarte vor fi incluse separat, doar ele însele, într-o folie separata si prinse in acelasi dosar cu actele fiecaruia. Rapoartele de stagiu se vor retransmite la filiala prin posta de catre OAR central, in termen de trei luni de la data sesiunii. Cu portofoliul de lucrari se vine in ziua interviului si se returneaza imediat dupa interviu.

Cu stima,

Iulian Tepure

Secretar OAR