Prima paginăAnunțuriiulie 2013 › Achiziții publice 29.07.2013
29 iulie 2013

Achiziții publice 29.07.2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

29 iulie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Pentru a satisface cerintele normativelor FIFA, în vigoare, necesare integrarii stadionului UTA în circuitul european, este necesara realizarea unei structuri independente care va acoperi cele patru pachete de gradene care vor delimita functional cele patru zone majore ale stadionului: tribuna oficiala, tribuna 2, peluza nord, peluza sud. Tribuna oficiala va contine toate spatiile necesare bunei functionari a stadionului si va avea un numar de 2798 locuri (S utila=1438 mp). Tribuna 2 va avea un numar de 3982 locuri (S utila= 385 mp). Peluza nord va contine grupuri sanitare si spatii anexe cu rol tehnic sau nealocate functional si va avea un numar de 2902 locuri ( Sutila= 215,40 mp). Peluza sud este structurata la nivelul parterului în doua zone distincte, una publica pentru crearea de grupuri sanitare si spatii anexe si o zona privata cuprinzând spatii de cazare. Peluza sud are si 2 etaje din care: etajul 1 care va contine 23 unitati de cazare si etajul 2 va fi alocat unor terase cu belvedere. Peluza sud va avea un numar de 2902 locuri (S utila= 510,49 mp). În vederea realizarii obiectivului propus sunt necesare: - lucrari pregatitoare cum sunt cele de demolare a unor cladiri, de dezafectare a unor instalatii precum si de degajare si igienizarea terenului - lucrari de constructii a peluzelor, a tribunelor si a acoperisului spatial - lucrari exterioare în incinta si an afara incintei stadionului UTA (trotuare, platforme pietonale, alei carosabile si altele) - realizarea ultilitatilor în incinta si în afara incintei stadionului UTA. - servicii de proiectare specializata care constau în modificarea si completarea proiectului tehnic cu partea de structura a acoperisului general, a gradenelor si a corpului P+2, conform caietului de sarcini pentru tema de proiectare. - studiu geotehnic În cadrul constructiilor de peluze si tribune sunt necesare atât lucrari de arhitectura, de rezistenta, de instalatii electrice sanitare, HVAC si termice cât si dotarea acestora cu scaune. Terenul de fotbal va fi dotat cu garduri modulate de protectie. Stadionul va fi dotat si cu tabela de marcaj, sigla luminoasa si altele. Valoarea estimata a contractului este de 29.967.591,20 de lei (lucrari-suma de 29.615.591,20 lei si servicii de proiectare -suma de 352.000 lei). Procentul de 7% din valoarea estimata a contractului reprezinta valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute respectiv suma de 2.097.731,38 lei( 7% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute). Valoarea estimata totala a contractului este de 32.065.322,58 lei
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/07/178226.zip

Intocmire P.U.Z. zona Lomb - parcelare teren pentru construire locuinte
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/07/178267.zip

Servicii de Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul proiectului: „Modul de ambalare secundara la sediul central al INCDMI Cantacuzino”. Valoarea estimata fara TVA este de 1.287.129 RON din care valoarea estimata pentru executia lucrarilor este de 1.212.484 RON, valoarea estimata a serviciilor de proiectare este de 74.645 RON fara TVA, iar valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute este de 0 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2013/07/178284.zip