Prima paginăAnunțuriiulie 2013 › Sesiunea de Acordare a Dreptului de Semnătură 27-28 septembrie 2013
26 iulie 2013

Sesiunea de Acordare a Dreptului de Semnătură 27-28 septembrie 2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Ordinul Arhitecților din România anunță organizarea următoarei Sesiuni de Acordare a Dreptului de Semnătură pentru perioada 27-28 septembrie 2013.
Transmitem alăturat calendarul sesiunii cu precizarea că dosarele de înscriere la această sesiune se depun la filială până la data de 6 septembrie 2013.
Arhitecții și conductorii arhitecți stagiari înscriși în Filiala București trebuie să aibă în vedere că filiala va fi închisă pentru concedii în perioada 9 august - 1 septembrie 2013.
Programul normal de lucru va fi reluat începând cu data de luni 2 septembrie 2013.

Cu stimă,

26 iulie 2013

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Calendarul Sesiunii de Acordare a Dreptului de Semnatura 27- 28 Septembrie 2013, este următorul:

pana la 6 septembrie se depun dosarele la filiale;
pana la 10 septembrie filialele emit dovezile de efectuare a stagiului;
pana la 13 septembrie dosarele trebuie sa ajungă la OAR, sediul central;
pe 24 septembrie se afișează lista programărilor;
pe 27 - 28 septembrie are loc sesiunea de interviuri;
pe 1 octombrie - anunțarea rezultatelor.

Va rog sa insistați ca la predarea dosarelor acestea sa fie intregi, inclusiv completarea corecta a rubricilor din formularul de solicitare a dreptului de semnatura, mai ales la rubricile */data inscrierii in OAR/*/, //nr. tna/ al stagiarului si /arhitectul/arhitecții/ îndrumători.

Va reamintesc ca începând cu sesiunea martie 2013 s-a hotărât ca dosarele sa conțină */rapoartele de stagiu/*. Aceste rapoarte vor fi incluse separat, doar ele însele, într-o folie separata si prinse in acelasi dosar cu actele fiecaruia. Rapoartele de stagiu se vor retransmite la filiala prin posta de catre OAR central, in termen de trei luni de la data sesiunii. Cu portofoliul de lucrari se vine in ziua interviului si se returneaza imediat dupa interviu.

Cu stima,

Iulian Tepure

Secretar OAR