Prima paginăAnunțuriiulie 2013 › Dezbaterea cu participare internațională "Schimburi de bune practici privind participarea publică în dezvoltarea urbană"
17 iulie 2013

Dezbaterea cu participare internațională "Schimburi de bune practici privind participarea publică în dezvoltarea urbană"

Stimate colege,
Stimați colegi,

ActiveWatch - Agenția de Monitorizare a Presei, ATU - Asociația pentru Tranziție urbană și GDL - Grupul pentru Dezvoltare Locală vă invită să participați la dezbaterea cu participare internațională "Schimburi de bune practici privind participarea publică în dezvoltarea urbană" care va avea loc vineri 19 iulie 2013, începând cu ora 9:30, la The Hub (str. Halelor nr.5).
În ziua de 20 iulie 2013 va avea loc atelierul "Voință și capacitate pentru participare publică în dezvoltarea urbană în București" - începând cu ora 9:30 la sediul Active Watch.
Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați materialele atașate.

Cu stimă,

17 iulie 2013

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

*INVITAȚIE*

*“Schimburi de bune practici privind participarea publică în dezvoltarea urbană” București, 19.07.2013, The HUB, incepand cu ora 9.30*

ActiveWatch-Agenția de Monitorizare a Presei, ATU - Asociația pentru
Tranziție Urbană și GDL - Grupul pentru Dezvoltare Locală organizează
pentru dumneavoastră o dezbatere și un atelier de lucru rîn colaborare cu Daisy Froud (AOC - Marea Britanie) și Paul Cromwell (ECON – Germania), experți internaționali în domeniul participării publice în dezvoltarea urbană. *Dezbaterea va avea loc la The Hub (strada Halelor, nr. 5)*

* Dezbaterea cu participare internațională „Schimburi de bune practici
privind participarea publică în dezvoltarea urbană”. Evenimentul va avea
loc în București, cu începere de la ora 9.30, în data de 19.07.2013. *
În vederea îmbunătățirii dialogului sectorului neguvernamental cu actorii instituționali în procesul de elaborare și implementare a legislației ce vizează implicarea cetățenilor în domeniul dezvoltării urbane, conferința își propune:
- compararea unor bune practici din România, Germania și Marea Britanie
de implicare a cetățenilor în planificarea urbană;
- dezbaterea unor elemente privind stadiul implementării procedurilor
de informare și consultare a publicului în elaborarea documentațiilor de
urbanism în România;
- identificarea unor oportunități de cooperare între autoritățile
locale și organizațiile neguvernamentale participante în vederea alinierii practicii din România la practicile europene din domeniu și pentru îmbunățățirea cadrului metodologic aferent;
- informarea cu privire la activitățile și rezultatele scontate ale
proiectului *Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat-CUPA
*Conferința va beneficia de participarea experților internaționali Daisy
Froud, Marea Britanie (AOC) și Paul Cromwell, Germania (ECON).

Evenimentul face parte din proiectul *Capacitate pentru Urbanism
Participativ Aplicat-CUPA**, *cod SMIS 40713*, *finanțat prin Fondul Social European în cadrul Programul Operațional Dezvoltarea Capacitații
Administrative, proiect ce are ca scop îmbunătățirea cooperării dintre
sectorul public și cel neguvernamental pentru eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice care vizează dezvoltarea urbană (parteneri: Asociația ActiveWatch, Asociația pentru Tranziție Urbană și Grupul pentru Dezvoltare Locală).

*Atelierul "**Voință și capacitate pentru participare publică în
dezvoltarea urbană in București"*

*Bucuresti, **20.07.2013, sediul Active Watch, ora 9.30*

Participarea publică și organizarea comunitară în relație cu dezvoltarea
urbană sunt teme bine cunoscute în Europa și în Statele Unite. Cei doi
experți, Daisy Froud și Paul Cromwell, cu o experiență vastă în aceste
domenii, vor aduce exemple de bune practică șine vor demonstra prin
exerciții practice că acest exercițiu este posibil și în România. *Atelierul va avea loc la sediul ActiveWatch din Calea Plevnei nr. 98, incepand cu ora 9.30. *

In attachmentul acestui mail gasiti programul celor doua evenimente si
detalii legate de agenda dezbaterilor.

Cu deosebita consideratie,

Raluca Stefan, consilier pentru comunicare

-- *Ordinul Arhitecților din România str. Arthur Verona, **Pictor **nr.19 010312, București, România tel/fax: 021 317 26 34, 0728 872 150 www.oar.org.ro*


Fișiere atașate: