Prima paginăAnunțuriiulie 2013 › Admitere Licenta si Programe Masterale - Facultatea de Urbanism din UAUIM Bucuresti
9 iulie 2013

Admitere Licenta si Programe Masterale - Facultatea de Urbanism din UAUIM Bucuresti

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem alăturat anunțul privind oferta admiterea din 22-25 iulie 2013 pentru licență și programe masterale ale Facultății de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București.

Cu stimă,

9 iulie 2013

arh. Cornelia Burcuș
Secretar Executiv

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Va rugam sa postati si sa transmiteti membrilor, anuntul de mai jos cu referire la Oferta Educationala si Admiterea din 22-25 iulie 2013, pentru licenta si programele masterale ale Facultatii de Urbanism, din UAUIM.

Cu multumiri,
Cerasella Craciun

conf. dr. arh. Cerasella Craciun
Prodecan Facultatea de Urbanism,
Coordonator Sectia Amenajarea si Planificarea Peisajului
Director Master Peisaj si Teritoriu, Facultatea de Urbanism,
Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" Bucuresti
0723 254 204; cerasellacraciun@gmail.com; www.cerasellacraciun.ro

Anunț Admitere Licenta si Programe Masterale - FACULTATEA DE URBANISM

- An universitar 2013-2014 –

I. PROGRAME LICENTA:

Pentru anul universitar 2013-2014, Facultatea de Urbanism oferă o gamă variată de specializări:

1. Proiectare și Planificare Urbană - studii de licență 4 ani, București - 240 de credite

Nr. de locuri buget: 30; Nr. de locuri taxă: 20; Total: 50 locuri.

2. Amenajarea și Planificarea Peisajului - studii de licență 4 ani, București - 240 de credite

Nr. de locuri buget: 20; Nr. de locuri taxă: 20; Total: 40 locuri.

3. Urbanism și Administrarea Teritoriului - studii de licență 3 ani, Sibiu - 180 de credite

Nr. de locuri buget: 15; Nr. de locuri taxă: 15; Total: 30 locuri.

Concursul de admitere va cuprinde o proba unică, ce va consta într-o serie de TESTE DE CREATIVITATE ȘI LOGICĂ, exprimate grafic (reprezentare figurală, desen) specifică domeniului și specializării, prin care se urmărește testarea următoarelor calități ale candidaților: cunoștințe și spirit interdisciplinar; cultură generală de specialitate;capacitate de sinteză; asociere de idei; creativitate; capacitatea de reprezentare geometrică și spațială; capacitatea de restructurare a gândirii în raport cu noile situații; abilitatea de a folosi anumite strategii; capacitatea de combinare și transformare de date.

Cu caracter orientativ, este recomandata o bibliografie minimala, necesara pentru formarea culturii generale de specialitate a candidaților: Jean-Louis, HAROUEL, Istoria Urbanismului, Ed. Meridiane, 2001, ISBN 973-33-0427-1 Peter, HALL, Orașele de mâine - o istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX, ed. All, București, 1999, ISBN: 973-684-059-X; Grigore, IONESCU, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, București, Editura Academiei R.S.R.,1982; Adina, NANU, Vezi? Comunicarea prin imagine, București, prod."Levintza" Modexim s.r.l., tipografia "Vizual", 2002, ISBN 973-0- 02668-8 (Aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3193/2000, 4055/2000, 4144/2001); Margareta, DINCA, Teste de creativitate, ed. Paideia, 2001, ISBN 973-8064-90-2 Philip, CARTER; Teste de inteligență și psihometrice, ed. Meteor Press, 2011, ISBN 978-973­728-515-7; Jim, BARRETT, Teste supreme de aptitudini, ed. Meteor Press, 2010, ISBN 978-973-728-468-6.

Admiterea pentru programele de licență va avea loc în data de 22 iulie 2013, iar înscrierile se vor face în perioada 17–19 iulie 2013. Informatii la: http://www.uauim.ro/admitere/regulament/2013/Regulament_admitere_2013-2014.doc

II. PROGRAME MASTERALE

Admiterea pentru masterele Facultății de Urbanism va avea loc în data de 25 iulie 2013.

- Master: Amenajarea Teritoriului si Dezvoltare Regionala (MADTR)

- Master: Management Urban pentru Orase Competitive (MMOC)

- Master: Mobilitate Urbana (MMU)

- Master: Urbanism si Politici Publice (MUPP)

(Masterele Proiectare Urbana-MPU si Peisaj si Teritoriu-MPT, nu se vor activa in acest an universitar)

Proba de concurs consta intr-un comentariu de problema prin prisma specializarii obtinute de candidat (urbanism, peisagistica, arhitectura, geografie, constructii, istorie, stiinte politice, sociologie, antropologie, etnografie, horticultura, mediu, management, etc.) din domeniul de incadrare a masteratului, cu particularizare pe campul de specializare al primei optiuni si pe formatia de baza a licentei anterioare obtinute de candidat. La http://www.uauim.ro/admitere/regulament/2013/Regulament_admitere_mastere_urbanism.doc este publicat continutul tematic si bibliografia aferenta pentru admitere.

Tematica generala: Dezvoltare urbana durabila la scara orasului, teritoriului, peisajului; Legislatie romaneasca si europeana in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului; Principalele elemente caracteristice privind operatiunile urbane / teritoriale / peisagistice contemporane

Bibliografie: Charta de la Leipzig, 2007 – Leipzig Charter of Sustainable European Cities http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf; Conventia Europeana a Peisajului, Florenta 2000 – The European Landscape Convention http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Landscape/default_en.asp; Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare http://legeaz.net/legea-350-2001-amenajarea-teritoriului-urbanismul/

Pentru Masterul Urbanism si Politici Publice (MUPP), proba de concurs consta in prezentarea si sustinerea in fata comisiei de admitere a unui proiect de cercetare, redactat pe 5-7 pagini A4, insotit de un abstract, de anexe illustrate si bibliografie propusa de catre candidat. Proba de concurs (prezentarea proiectului de cercetare) are o durata de 20 de minute pentru fiecare candidat. Sustinerea proiectului poate fi doar orala, dar si ilustrata (proiectie power-point).

Oportunități de carieră

Absolvenții Facultății de Urbanism pot lucra în: proiectare, administrație - compartimentul arhitectului șef și șef serviciu urbanism, management, economie, sociologie și geografie urbană, mediu si dezvoltare durabila, cercetare, educație sau în domenii ale creației artistice-grafică, web design, scenografie, film, etc.

CONTACT ȘI DETALII:

Telefon Secretariatul Facultății de Urbanism: 021 30 77 180 sau 183

Site: http://www.uauim.ro/facultati/urbanism/ ; Facebook: Facultatea de Urbanism