Prima paginăAnunțuriaprilie 2013 › Consultații profesionale O.A.R. București aprilie 2013
9 aprilie 2013

Consultații profesionale O.A.R. București aprilie 2013

Stimate colege,
Stimați colegi,

Filiala Teritoriala București a Ordinului Arhitecților din România organizează consultații profesionale oferite gratuit membrilor filialei.
Acestea se organizează lunar.
Consultațiile profesionale sunt susținute alternativ de arh. Silvia Măldărescu și arh. Bogdan Bogoescu.
La consultații pot participa toți membrii filialei care sunt interesați.
Următoarea întâlnire va avea loc joi 18 aprilie 2013 ora 16:30, la sediul filialei, în prezența domnului arh. Bogdan Bogoescu.
Participarea este liberă, singura solicitare fiind ca cei interesați să transmită o cerere de înscriere prin fax: 021 3039226/ 021 3077163, pe email : oarbuc@rdsmail.ro sau direct la secretariat până miercuri 17 aprilie 2013, ora 16:30.
Precizăm că înscrierile sunt înregistrate la filială - cei care se înscriu sunt așteptați, fără alte formalități, la data și ora stabilite. Filiala va anunța telefonic sau prin e-mail dacă întâlnirea se contramandează - ex. din lipsa de solicitări din partea membrilor.
Tematica generala:
1.- managementul contractului de proiectare
- întocmirea ofertelor și tarifarea serviciilor de proiectare
- întocmirea și negocierea contractului general cu beneficiarul
- întocmirea și negocierea contractelor cu subproiectanții de specialitate;
- cote de manopera
- clauze speciale
2.- organizarea procesului de proiectare
- faze de proiectare și conținut-cadru al acestora
- misiunile arhitectului ca șef de proiect complex
- întocmirea graficului de predări între specialități
- coordonarea tehnică a proiectelor întocmite de specialitățile inginerești
- verificarea proiectelor elaborate de subproiectanți
- gestionarea bugetului proiectului
3. - managementul financiar al biroului individual de arhitectură
- întocmirea unui plan financiar; buget de venituri și cheltuieli
4.- drepturi de autor
- contract sau clauză de cesiune a dreptului de autor în raport cu
colaboratorii, cu beneficiarul proiectului sau cu terții.
Menționăm că lista problemelor poate fi completată cu alte subiecte propuse de dumneavoastră.
5. Alte subiecte propuse de participanți.

Cu stimă

9 aprilie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro