Anunțuriianuarie 2013 › Buletinul Informativ nr.1/2013 al Uniunii Internaționale a Arhitecților
17 ianuarie 2013

Buletinul Informativ nr.1/2013 al Uniunii Internaționale a Arhitecților

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem, în atașament, Buletinul Informativ nr.1/2013 al Uniunii Internaționale a Arhitecților.

Cu stimă,

17 ianuarie 2013

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro