Prima paginăAnunțuridecembrie 2012 › Achiziții publice 10.12.2012
10 decembrie 2012

Achiziții publice 10.12.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

10 decembrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Întocmire documentatie expertiza tehnica, documentatie de avizare a lucrarilor întocmita cf anexei 3 HG 28/2008, documentatie pt obtinerea certificatului de urbanism, avizelor si acordurilor legale, autorizatiei de construire,proiectul tehnic (proiectul+documentatie tehnico-economica+ caiete de sarcini+ detalii de executie inclusiv verificarea proiectului), executie lucrari cf proiectului tehnic întocmit
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/12/162485.zip