Prima paginăAnunțurinoiembrie 2012 › Achiziții publice 23.11.2012
23 noiembrie 2012

Achiziții publice 23.11.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

23 noiembrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

S.F., D.T.A.C., P.T.+D.E. AMENAJARE TABERE SCOLARE DÂMBUL MORII SI COLONIA 1 SI COLONIA 2 TIMISUL DE SUS: - studiu de fezabilitate (inclusiv documentatie pentru certificat de urbanism, studii de teren pentru fiecare amplasament corelate cu specificul fiecarui obiectiv de investitie ce va fi realizat pe respectiva locatie, documentatii pentru obtinerea avizelor), conform cu prevederile HG 28/2008 cu modificarile si completarile ulterioare; - proiect tehnic; - detaliile de executie; - documentatie pentru obtinere avize si acorduri mentionate prin certificatul de urbanism, inclusiv expertiza tehnica; - documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire (DTAC); - documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (DTOE).
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/11/161247.zip

Achizitie studiu de fezabilitate 2940
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/11/161272.zip

„Proiectare si executie lucrari Imobil Locuinte pentru Tineret ,Spatii Comerciale si Birouri-3S+P+M+18E” Se vor executa urmatoarele lucrari de baza: -Servicii de proiectare tehnica -Servicii de asistenta tehnica -Lucrari de constructii -Lucrari de instalatii
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/11/161213.zip