Prima paginăAnunțurinoiembrie 2012 › Achiziții publice 13.11.2012
13 noiembrie 2012

Achiziții publice 13.11.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

13 noiembrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare si restaurare a cladirii de calatori (monument istoric cod SV-II-m-B-05468) din Statia CF Suceava Nord.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/11/160235.zip

Prestarea serviciilor de proiectare vor include realizarea fazelor de proiectare DTOE+DTAC+PT+DE (proiectul tehnic efectiv, care sa includa si proiectele necesare pentru autorizarea instalatiilor sub presiune si de ridicat, proiectul pentru partea de curenti slabi, proiectul pentru demolari, detalii tehnice de executie, proiect de amenajari interioare si exterioare/peisagistice, etc.). Se va realiza si actualizarea devizului general din Studiul de Fezabilitate. Se va realiza verificarea tehnica a proiectarii prin intermediul verificatorilor de proiect autorizati pentru fiecare specialitate în parte, întocmirea documentatiilor pentru obtinerea / prelungirea avizelor, acordurilor, autorizatiilor faza PT precum si obtinerea acestora în numele autoritatii contractante, asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de derulare a achizitiei de lucrari si a executiei lucrarilor, realizarea expertizei tehnice, realizarea studiului geotehnic, ridicari topografice, dupa caz, întocmirea documentatiei cadastrale si realizarea înscrierii în cartea funciara sau actualizarea acesteia, dupa caz.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/11/160067.zip

Expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de consolidare si restaurare a cladirii de calatori (monument istoric) din Statia CF Podu Iloaiei.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/11/160135.zip