Prima paginăAnunțurioctombrie 2012 › Achiziții publice 25.10.2012
25 octombrie 2012

Achiziții publice 25.10.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

25 octombrie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

PUZ zona Moara de Vant conform Caietului de sarcini, solutiei castigatoare a concursului de solutii .
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/158633.zip

Contractul are ca obiect prestarea de servicii: • Elaborare DTAC, DTOE, Proiect Tehnic, DDE, scenariu de securitate la incendiu; • Verificare tehnica a proiectului la toate cerintele; • Asistenta tehnica a proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor pentru Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Ofertantul trebuie sa depuna oferta pentru toate fazele de proiectare în conformitate cu specificatiile tehnice prevazute în Caietul de sarcini.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/158655.zip

Contractul are ca obiect prestarea de servicii: -Elaborare Proiect Tehnic, DTAC, DTOE, DDE, Proiect scenariu de securitate la incendiu; -Verificare tehnica a proiectului în toate fazele de proiectare; -Asistenta tehnica a proiectantului pe perioada execuTiei lucrarilor pentru Ambulatoriul de Specialitate Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/10/158685.zip