Prima paginăAnunțuriiulie 2012 › Legislatie O.A.R. Bucuresti 17.06.2012
17 iulie 2012

Legislatie O.A.R. Bucuresti 17.06.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Transmitem în atașament urmatoarele:

- HOTARARE nr. 249 din 27 martie 2012 pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2012 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

- ORDIN nr. 277 din 19 martie 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.496/2011

- ORDIN nr. 622 din 30 martie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei de control si ale stampilei destinate utilizarii in activitatea de control al statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii

Cu stimă,

17 iulie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș
--
Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, București, România
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Fișiere atașate: