Prima paginăAnunțuriiulie 2012 › Achiziții publice 04.07.2012
4 iulie 2012

Achiziții publice 04.07.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

4 iulie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

In baza contractului de servicii ce se doreste a fi atribuit se vor asigura urmatoarele: studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate, cu respectarea cerintelor cuprinse in Caietul de sarcini, anexa la prezenta documentatie de atribuire.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/06/147937.zip

Servicii de proiectare privind reamenajarea functionalitatii Palatului Cultural din municipiul Blaj, o valorificare superioara a patrimoniului cultural existent
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/06/147793.zip