Prima paginăAnunțurimai 2012 › Achiziții publice 30.05.2012
30 mai 2012

Achiziții publice 30.05.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

30 mai 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Elaborare/întocmire Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Verificare a proiectului tehnic pe specialitati, precum si elaborarea documentatiilor complete necesare depunerii, obtinerii si predarii catre beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizatiilor, necesare derularii obiectivului investitional „Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/05/144456.zip

Scopul contractului este de a realiza proiectarea si executia mansardarii cladirii anexe a Judecatoriei Sinaia în scopul amenajarii unor spatii cu destinatia de arhiva, cu o suprafata construita de 115 mp, regim de înaltime Parter. Proiectarea consta în întocmirea DALI + PT + DE + CS + DTAC + avize
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/05/144549.zip