Prima paginăAnunțurimai 2012 › Achiziții publice 14.05.2012
14 mai 2012

Achiziții publice 14.05.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

14 mai 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Proiectarea (intocmirea proiectului tehnic,DDe,DTAC,caiete de sarcini,asistenta tehnica a proiectului) si executia lucrarilor de extindere, refunctionalizare si modernizare a complexului Centru regional de afaceri dunarene Gura Vaii judetul Mehedinti. Valoare estimata: 5,062,692 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/05/141442.zip

Studii Reabilitare termica blocuri locuinte. Valoarea estimata fara TVA: 1,197,727.54 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 70 zile incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/04/140901.zip