Prima paginăAnunțurimartie 2012 › Achiziții publice 01.03.2012
1 martie 2012

Achiziții publice 01.03.2012

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

1 martie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Realizare Proiect tehnic+detalii de executie, inclusiv documentatiile si obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru Modernizare a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orasenesc Lehliu-Gara. Valoare estimata: 106,648 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/02/131234.zip

Servicii intocmire documentatie tehnica studiu de fezabilitate, inclusiv cerere de finantare pentru obiectivul terminal inter-moda. Valoare estimata: 172,180 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2012/02/131265.zip