Prima paginăAnunțuriianuarie 2012 › Legislatie O.A.R. Bucuresti 05.01.2012
5 ianuarie 2012

Legislatie O.A.R. Bucuresti 05.01.2012

Stimate colege,
Stimati colegi,

Va transmitem in atasament urmatoarele:

- LEGE nr. 221 din 29 noiembrie 2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

- LEGE nr. 264 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art.
7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati

- LEGE nr. 269 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii

- LEGE nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii

- Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Cu stima,

5 ianuarie 2012

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Fișiere atașate: