Prima paginăAnunțuridecembrie 2011 › Achiziții publice 12.12.2011
12 decembrie 2011

Achiziții publice 12.12.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

12 decembrie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

RK Cladire principala spital Proiectare si executare lucrari de reparatii la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, Valoare estimata: 664,516.13 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/12/126908.zip

Elaborare: Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic, Caiete de sarcini si Detalii de executie pentru Amplasarea monumentului Marii Uniri - în conformitate cu prevederile H.G. nr. 28/2008 si cu Tema de proiectare. Valoare estimata: 192,034.27 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/12/126893.zip

Lucrari Proiectare - fazele PT+CS+DTAC+DDE,doc.pentru obtinere avize,acorduri in vederea obtinerii autorizatiei de construire si executie lucrari aferent subproiectului de investitii Sistematizare si Amenajare Cimitir Maritim, oras Sulina, jud. Tulcea,cuprins in proiectul denumit Dezvoltarea infrastructurii turistice, orasul Sulina. Valoare estimata: 5,660,400 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/12/126879.zip

Acord cadru - Proiectare investitie - reparatii capitale pentru reabilitare sectii. Valoare estimata: 24,100 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/12/126892.zip