Prima paginăAnunțurinoiembrie 2011 › informatii legate de Conferinta nationala extraordinara din data 26-27 noiembrie 2011
23 noiembrie 2011

informatii legate de Conferinta nationala extraordinara din data 26-27 noiembrie 2011

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem alaturat informatii legate de Conferinta Nationala Extraordinara din zilele de 26 si 27 noiembrie 2011.
Va invitam sa consultati materialele atasate privind obligatia delegatilor de a participa la lucrarile conferintei si deasemenea precizari privind votul.

Cu stima,

23 noiembrie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

*Stimate Colege,
Stimati Colegi,

Ref: informatii legate de Conferinta nationala extraordinara din data
26-27 noiembrie 2011

Lucrarile Conferintei se vor desfasura la Palatul Patriarhiei, Centrul
de conferinte. Este situat in Aleea Dealul Mitropoliei, nr. 25, Bucuresti.

De la aeroportul Otopeni se ajunge cu autobuz expres RATB nr. 783 -- capul de linie al autobuzului, dinspre aeroport spre Patriarhie, este
Piata Unirii 2. De la Gara de Nord se ajunge cu metroul.

Ziua de 26 noiembrie 2011 (sambata):

1. Intre orele 8.00-9.00 va avea loc inregistrarea delegatilor. La
inregistrare, fiecare delegat va primi o mapa, care contine: ordinea de
zi a Conferintei; regulamentele si codul deontologic plus notele de
fundamentare pentru fiecare dintre aceste documente; un ecuson;
buletinele de vot (pentru cele trei locuri in Consiliul national, pentru
Regulamentul OAR s,i pentru Regulamentul-cadru al filialelor). Buletine
de vot vor primi numai delegatii inscrisi pe lista, delegati comunicati
in scris de fiecare filiala.
2. Pe parcursul zilei, Conferinta isi va deschide lucrarile cu o sesiune
introductiva (9.00-11,15) si, ulterior, potrivit ordinii de zi ce va fi
aprobata de delegatii cu drept de vot.
3. Pe parcursul zilei vor fi si pauze (de cafea si pauza de masa).

Ziua de 27 noiembrie 2011 (duminica)

1. Intre orele 8.30-9.00 va avea loc inregistrarea delegatilor pentru
distribuirea buletinelor de vot. Este vorba de buletinul de vot pentru
aprobarea Codului deontologic al profesiei de arhitect.
2. Pe parcursul zilei, Conferinta isi va desfasura lucrarile potrivit
ordinii de zi aprobate.
3. Pe parcursul zilei vor fi si pauze (de cafea si, in final, pauza de
masa.

Participarea delegatilor cu drept de vot la Conferinta pe intreaga
perioada de desfasurare a acesteia.

1. Delegatii cu drept de vot, investiti prin vointa participantilor la
conferintele teritoriale, au obligatia de a se prezenta la locul de
desfasurarea a Conferintei pentru a participa la lucrarile acesteia.
Delegatii cu drept de vot au obligatia de a participa la lucrarile
Conferintei pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor acesteia,
respectiv 26 si 27 noiembrie 2011. Colegiul director, in exercitarea
competentelor conferite prin Regulamentul de organizare si functionare a
OAR, a aprobat Hotararea nr. 1911 din 14.11.2011.
Hotararea Colegiului director nr. 1911 din 14.11.2011:
"..........................
Art. 4 -- În situat,ia absent,ei de la lucra(rile Conferint,ei
nat,ionale extraordinare din 26-27 noiembrie 2011 a delegat,ilor sau,
dupa( caz, a delegat,ilor supleant,i nu se vor deconta cheltuielile de
transport s,i cazare.
Art. 5 -- Absent,a delegat,ilor sau, dupa( caz, a delegat,ilor
supleant,i, astfel încât Conferint,a nat,ionala( extraordinara( nu poate
fi legal constituita( la prima convocare în prezent,a a cel put,in doua(
treimi din numa(rul de 419 delegat,i, impune suportarea cheltuielilor de
organizare de ca(tre fiecare filiala( teritoriala(, proport,ional cu
numa(rul delegat,ilor absent,i."
2. Cheltuielile de transport, cazare si masa vor fi suportate de Ordin.
Modul in care urmeaza sa se efectueze decontul cheltuielilor de
transport este prevazut in Hotararea Colegiului director nr. 1911 din
14.11.2011. Chiar daca aceasta hotarare va fost comunicata de filiala
din care faceti parte, intrucat aceasta a fost comunicata filialelor in
data de 15.11.2011, ne permitem sa o atasam. Va atasam si cateva
precizari privind votul

Va multumesc anticipat pentru efortul si timpul alocat de dumneavoastra
de a participa la lucrarile Conferintei nationale.

Cu colegialitate,
S,erban T,iga(nas,, pres,edinte*
--
Ordinul Arhitectilor din Romania, Str. Pictor Arthur Verona nr.19,
sect.1 010312, Bucuresti, tel/fax:0213172634, email: office.oar@rdslink.ro


Fișiere atașate: