Prima paginăAnunțurinoiembrie 2011 › Legislatie O.A.R. Bucuresti 08.11.2011
8 noiembrie 2011

Legislatie O.A.R. Bucuresti 08.11.2011

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem in atasament urmatoarele:
- HOTARÂRE nr. 921 din 21 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
- HOTARÂRE nr. 1045 din 19 octombrie 2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
- ORDIN nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie
- ORDIN nr. 553 din 13 octombrie 2011 pentru interpretarea art. 243 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Cu stima,

8 noiembrie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Fișiere atașate: