Prima paginăAnunțurioctombrie 2011 › Conferinta Teritoriala a Filialei Bucuresti a O.A.R. - vineri 28 octombrie 2011
7 octombrie 2011

Conferinta Teritoriala a Filialei Bucuresti a O.A.R. - vineri 28 octombrie 2011

Stimati colegi,

Va invitam sa participati la Conferinta Filialei Bucuresti care va avea loc vineri 28 octombrie 2011 incepind cu ora 8:30. Conferinta se va desfasura in Sala Frescelor ( etaj 1, U.A.U.I.M. ) conform hotararii Consiliului de Conducere Teritorial intrunit joi 06 octombrie 2011.

La Conferinta Teritoriala pot participa toti membri cu cotizatia pe anul 2011 achitata pina vineri 21 octombrie 2011. Membrii filialei suspendati pentru neplata cotizatiei (sanctiune administrativa) NU pot participa la conferinta cu drept de vot decit daca vor achita integral cotizatia restanta, inclusiv cotizatia pe anul 2011, pina la data de 21 octombrie 2011.

Conferinta Filialei Bucuresti supune dezbaterii si aprobarii urmatoarele documente:

1. Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din Romania - proiect;

2. Regulamentul-cadru privind infiintarea, organizarea si functionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania - proiect;

3. Codul deontologic al profesiei de arhitect - proiect;

4. Regulamentul privind organizarea si functionarea Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R. - proiect de modificare si completare;

5. Amendamente la documentele supuse aprobarii conferintei (pc. 1- 4) formulate atit de conducerea Filialei Bucuresti cit si de membri filialei.

6. Lista membrilor filialei delegati la Conferinta Nationala Extraordinara.

Documentele enumerate la punctele 1- 4 sint postate si pot fi descarcate de pe site-ul filialei: www.oar-bucuresti.ro (prima pagina).

Fiecare membru al filialei poate formula amendamente la documentele enumerate la punctele 1 - 4. Deoarece proiectele de documente contin prevederi noi si modificari ale documentelor O.A.R. in vigoare si, dupa votarea lor, vor guverna atat profesia cat si activitatea ordinului si a filialelor, va invitam sa consultati, sa analizati si sa formulati amendamente la toate documentele mentionate.

Amendamentele vor fi formulate in scris, vor fi motivate, semnate si parafate cu parafa de membru. Pentru a putea fi introduse in documente (daca este cazul) sau a putea fi supuse dezbaterilor in cele doua conferinte, amendamentele se depun dupa cum urmeaza:

- amendamente la documentele ordinului (punctele 1, 2 si 3) se depun direct la O.A.R. pina cel tirziu in data de 14 octombrie 2011 sau la Filiala Bucuresti pina cel tirziu vineri 21 octombrie 2011;

- amendamentele la Regulamentul privind organizarea si functionarea Filialei Teritoriale Bucuresti a O.A.R. (punctul 4) se depun la sediul filialei pina cel tirziu vineri 21 octombrie 2011.

De asemenea va invitam sa va inscrieti pe lista delegatilor Filialei Bucuresti participati la Conferinta Nationala Extraordinara care va avea loc in zilele de 26 si 27 noiembrie 2011. Conferinta Nationala supune dezbaterii si aprobarii documentele enumerate la punctele 1, 2, si 3 tinind cont de rezultatele dezbaterilor si a votului din conferintele teritoriale.

La Conferinta Nationala, Filiala Bucuresti este reprezentata, conform Regulamentului O.A.R., printr-un numar de 320 de delegati, si, ca rezerva, de 64 de supleanti ( un membru supleant participa la lucrarile conferintei numai pentru a inlocui un delegat in cazul in care acesta este indisponibil) .
Listele delegatilor si supleantilor la Conferinta Nationala vor fi validate de Conferinta Teritoriala din 28 octombrie 2011.

Ca urmare, va invitam sa va inscrieti pe una din cele doua liste care sint deschise la sediul filialei.

Anexam hotarirea Consiliului de Conducere Teritorial privind convocarea Conferintei Teritoriale.

octombrie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Fișiere atașate: