Prima paginăAnunțuriseptembrie 2011 › Achiziții publice 28.09.2011
28 septembrie 2011

Achiziții publice 28.09.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

28 septembrie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Lucrari reparatii capitale imobil str. Puskin nr. 2-4 (Casa Garabet-Ciomac) din municipiul Botosani. Contractul are ca scop elaborarea proiectului tehnic, pe baza documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, si realizarea lucrarilor de executie (reparatii capitale) a imobilului din str. Puskin nr. 2-4 (Casa Garabet-Ciomac), municipiul Botosani, conform Caietului de Sarcini si Listelor de Cantitati, ce fac parte integranta din Documentatia de Atribuire. Valoare estimata: 1,946,500 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/124053.zip

Elaborare proiect de consolidare si restaurare la obiectivul Biserica de lemn Sf. Arhangheli Mihail si Gavril, sat Calna, com. Vad, jud. Cluj, Valoare estimata: 35,978.77 RON.Restul; Doc este disponibil in SEAP.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/09/123848.zip