Prima paginăAnunțuriseptembrie 2011 › Actualizarea formularelor CERERE si DOVADA de luare in evidenta a proiectului de arhitectura din cadrul documentatiilor DTAC / DTAD
23 septembrie 2011

Actualizarea formularelor CERERE si DOVADA de luare in evidenta a proiectului de arhitectura din cadrul documentatiilor DTAC / DTAD

Stimate colege,
Stimati colegi,

Consiliul National intrunitm in data de 5 septembrie 2011 a decis prin
Hotararea nr. 1402/05.09.2011 actualizarea formularelor pentru CERERE si
DOVADA de luare in evidenta a proiectului de arhitectura din cadrul
documentatiilor DTAC / DTAD.

De pe site-ul filialei - www.oar-bucuresti.ro puteti descarca noile
formulare atat in format analog cat si in format digital.

Aplicatia prezenta pe site-ul filialei privind eliberarea electronica a
dovezilor este actualizata conform solicitarii O.A.R..

Precizam ca, conform "Instructiunilor de luare in evidenta" (anexa 3 la Hot.
nr.1402/05.09.2011): "cererea va fi inapoiata membrului filialei spre
completare in cazul in care nu contine toate datele si nu este insotita de
copie a C.U. si de copia Planului de situatie " extrasa din documentatia
pentru care se solicita dovada de inregistrare.
Colegiul Director al Filialei Bucuresti a O.A.R. a hotarat in sedinta din
data de 14 septembrie 2011 ca filiala primeste cereri de inregistrare NUMAI
de la membrii filialei sau imputernicitii acestora si elibereaza dovezile de
inregistrare NUMAI membrilor filialei sau imputernicitilor lor.

Anexam acestui mesaj noile formulare de CERERE si DOVADA in format analog si
digital.
Formularul analog este folosit pentru completarea pe hartie a datelor si cel
digital pentru completarea datelor pe calculator in vederea printarii,
semnarii, stampilarii cu parafa individuala si depunerii la sediul filialei.

Cu stima,

23 septembrie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Fișiere atașate: