Prima paginăAnunțuriiunie 2011 › Achiziții publice 27.06.2011
27 iunie 2011

Achiziții publice 27.06.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

27 iunie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii elaborare documentatie tehnico-economica fazele P.T.+C.S., D.E. si P.A.C., verificare proiect, asistenta tehnica proiectant si executie de lucrari la obiectivul de investitii Protectia si reabilitarea partii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre - sector Eforie Sud 1, judetul Constanta si asistenta tehnica proiectant si executie lucrari la obiectivul de investitii Apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea. Valoarea estimata fara TVA: 201,242,443 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 38 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/110788.zip

Proiectare si executie in vederea amenajarii spatiului de la parterul cladirii 37. Valoare estimata: 96,600 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/110885.zip

Servicii de proiectare si asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor pentru U.M.0841 Focsani-Consolidare si modernizare corp B. Valoare estimata: 103,120.96 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/110787.zip

Elaborare proiect de consolidare - restaurare (fazele: D.A.L.I BISERICA SI AMENAJARI EXTERIOARE, P.T, D.T.A.C, D.E, C.S. - biserica, P.T, D.T.A.C, D.E, C.S. - Amenajari Exterioare)la obiectivul Biserica Franciscana Sf. Ioan, mun. Brasov, jud. Brasov. Valoare estimata: 71,401.22 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/110730.zip

Lucrari de interventie, Proiect tehnic si Detalii de executie Modernizare si RK sediu Judecatoria Sighisoara. Valoare estimata: 135,000 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Direct din SEAP, http://www.e-licitatie.ro, e-mail:gustav.virlics@just.ro. Adresa la care se transmit ofertele: La sediul autorit. contract, Dep. ec-adm Tribunalul Mures - clad. Curtii de Apel Tg Mures, str. Justitiei nr. 1, cam. 24 tel. 0265.260323, int. 240 fax. 0265.250858 e-mail: gustav.virlics@just.ro. Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: La sediul autoritatii contractante, Departament economic administrativ Tribunalul Mures - cladirea Curtii de Apel Tagu Mures, mun. Tg.-Mures, str. Justitiei nr. 1, cam. 24.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/110860.zip

Realizare Plan Urbanistic General oras Ocna Sibiului, judet Sibiu. Valoare estimata: 300,000 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: De pe SEAP sau de la sediul Primariei Ocna Sibiului, str P-ta Traian nr 6, Contact : Perju Mihaiu si Ciocoiu Constantin Tel 0269541301; fax 0269541302.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/06/110814.zip