Prima paginăAnunțuriiunie 2011 › Legislatie O.A.R. Bucuresti 09.06.2011
9 iunie 2011

Legislatie O.A.R. Bucuresti 09.06.2011

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem in atasament urmatoarele:
- ORDIN nr. 2178 din 17 martie 2011 privind modificarea si completarea Procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si patrimoniului national nr. 2.562/2010
- ORDIN nr. 1298 din 28 aprilie 2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007
- ORDIN nr. 1328 din 13 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale în localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural si obiectivul reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.
- ORDIN nr. 1430 din 2 mai 2011 privind desemnarea Institutului de Cercetari în Transporturi - INCERTRANS - S.A. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii
- ORDIN nr. 1431 din 2 mai 2011 privind desemnarea Societatii Comerciale CERTROM - S.R.L. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii

Cu stima,

9 iunie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Fișiere atașate: