Prima paginăAnunțurimai 2011 › Achiziții publice 12.05.2011
12 mai 2011

Achiziții publice 12.05.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

12 mai 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Servicii de elaborare, studiu de fezabilitate si analiza cost-beneficiu comun. Valoare estimata: 76,441 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/105049.zip

Servicii de elaborare a unui studiu de prefezabilitate pentru constructia si dotarea unui spital general în Judetul Arad. Valoarea estimata fara TVA: 400,000 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 180 zile incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/104972.zip

Elaborare proiect de consolidare si restaurare biserica de lemn Sf Ingeri, sat Aschileu Mic, com. Aschileu, jud. Cluj. Valoare estimata: 35,078.77 RON. Restul documentatiei: in SEAP.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/105078.zip

Studiu de fezabilitate pentru Reabilitarea si reamenajarea centrului urban vechi si valorizare potential Dunare in Municipiului Drobeta Turnu-Severin. Valoarea estimata fara TVA: 630,000 RON. Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare 3 luni incepand de la data atribuirii contractului.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/104975.zip

Elaborare documentatie tehnico-economica necesara accesarii POR Axa 1 pentru proiectul Parcul Seniorilor(PT, Documentatie PAC, DDE, CS lucrari Bugetul local, cu posibilitatea finantarii proiectului Parcul Seniorilor prin intermediul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Sprijinirea Dezvoltarii Durabile a oraselor- Poliurban de crestere, Valoare estimata: 48,387.1 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/104917.zip

Proiectare si executie - Amenajare laborator pentru Baza de Date Genetice a Romaniei. Valoare estimata: 1,584,748 RON. Restul doc in SEAP
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/104913.zip

Elaborare DALI pt.Reparatii capitale sectii si Studiu de fezabilitate-proiectare atelier+magazie, UN SINGUR PACHET 1. cod CPV 71242000-6 Pregatire de proiectare si proiectare, estimare a costurilor 1.Elaborare documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) + expertiza tehnica ” pentru 1.1. Reparatii capitale sectia oncologie si expertiza 1.2. Reparatii capitale sectia pneumoftiziologie (este monument istoric ) are expertiza tehnica 1.3. Reparatii capitale sectia psihiatrie (este monument istoric ) are expertiza tehnica 1.4. Reparatii capitale Spitalul vechi (este monument istoric ) are expertiza tehnica 2. cod CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate 2. Studiu de fezabilitate pentru Proiectarea unei cladiri noi format din atelier + magazie materiale. Valoare estimata: 126,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/05/104756.zip