Prima paginăAnunțurimai 2011 › Achiziții publice 02.05.2011
2 mai 2011

Achiziții publice 02.05.2011

Stimate colege,
Stimați colegi,

Vă transmitem alăturat informații privind achiziții publice.

Cu stimă,

2 mai 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcuș

Proiectare si executie aferenta investitiei Modernizare Stadion Dunarea- etapa II (conform cerintelor din caietul de sarcini), având încadrarea în codul CPV: 71322000-1, 45212224-2. Valoare estimata: 760,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/103417.zip

Lucrari de executie: recompartimentare, montare si punere in functiune camere curate; Servicii de proiectare: recompartimentare, montare si punere in functiune camere curate. Valoare estimata: 315,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/103489.zip

Achizitie de servicii de proiectare si executie lucrari pentru Reparatii cupola Cladire Electrotehnica, Corp F. Finantare din venituri proprii. Garantie de participare: 3200 lei Garantie de buna executie:10% din valoarea fara TVA a contractului. Valoare estimata: 161,290 RON. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Din SEAP.Inf suplim se pot obtine de la SAP, tel/fax: 0251/411752, persoana de contact: Demetra Lupu Visanescu.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/103353.zip

Serviciul de realizare a documentatiei tehnico-economice faza PT, DTAC, Caiete de sarcini, Documentatie pentru avize si acorduri pentru obiectivul reabilitare, consolidare si amenajare cosp garda nord, sud si turn intrare ansamblul arhitectural cetatea fagarasului. Valoare estimata: 275,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/103549.zip

Proiectare Tehnica-Reparatii capitale Sectia Radiologie -Oncologie. Valoare estimata: 390,000 RON.
http://www.oar-bucuresti.ro/achizitii_publice/2011/04/103525.zip