Prima paginăAnunțurimartie 2011 › Legislatie O.A.R. Bucuresti 17.03.2011
17 martie 2011

Legislatie O.A.R. Bucuresti 17.03.2011

- NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr.
255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara
realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.
- HOTARARE nr. 55 din 19 ianuarie 2011 privind stabilirea cerintelor in
materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.
- HOTARARE nr. 57 din 26 ianuarie 2011 privind stabilirea unor masuri
pentru asigurarea aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009
al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind
participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management
de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001
si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei.
- HOTARARE nr. 102 din 9 februarie 2011 pentru aprobarea Programului de
actiuni pe anul 2011 privind proiectarea si executia lucrarilor de
consolidare pentru reducerea riscului seismic la cladirile de locuit
multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc
seismic si care prezinta pericol public

Cu stima,

17 martie 2011

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro


Fișiere atașate: