Prima paginăAnunțurioctombrie 2010 › Hotarare dovada de luare in evidenta a proiectelor de arhitectura din cadrul documentatiilor DTAC/DTAD
6 octombrie 2010

Hotarare dovada de luare in evidenta a proiectelor de arhitectura din cadrul documentatiilor DTAC/DTAD

Stimate colege,

Stimati colegi,

Va prezentam prevederile cuprinse in Hotarirea Consiliului National al Ordinului Arhitectilor din Romania nr. 2010 din 04 octombrie 2010 privind conditiile in care filialele teritoriale ale O.A.R. pot elibera dovada de inscriere a proiectelor de arhitectura din cadrul documentatiilor DTAC/DTAD.

Cu stima,

06 octombrie 2010

Secretar Executiv

Arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Hotarirea O.A.R. nr. 2010 din 04 octombrie 2010

În temeiul prevederilor art. 34 alin (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din România si având în vedere prevederile art. 6 alin (2) Din HG 932/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 184/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul National al Ordinului Arhitectilor din România, întrunit în sedinta ordinara în data de 4 octombrie 2010, a hotarit urmatoarele:

Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din România emit catre membri lor, arhitecti si conductori arhitecti cu drept de semnatura, dovezi prin care confirma exercitarea, potrivit legii, a dreptului de semnatura al acestora si luarea în evidenta a proiectului de arhitectura aferent documentatiei tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire, documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor de demolare, documentatiei tehnice pentru autorizarea lucrarilor aferente organizarii executarii lucrarilor, dupa caz.

În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotarâri, Colegiul Director al O.A.R. va emite o hotarâre prin care se aproba continutul cererii formulate de arhitectul/conductorul arhitect cu drept de semnatura, continutul dovezii prevazute in paragraful precedent, precum si procedurile si conditiile potrivit carora se emite dovada de luare în evidenta a proiectelor de arhitectura.

Pentru întreaga activitate legata de procesarea cererii si emiterea dovezii, filialele teritoriale vor percepe un tarif/taxa de maxim 50 lei, achitat de arhitectul/conductorul arhitect cu drept de semnatura, care solicita eliberarea dovezii. Tariful/taxa prevazut/prevazuta mai sus este venit exclusiv la bugetul propriu al filialelor.

În vederea respectarii prevederilor art. 36 alin (1) si (2) din Legea 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale art. 54 alin (5) din Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Arhitectilor din România, membrii OAR cu drept de semnatura au obligatia de a declara forma/formele în cadrul careia/carora îsi exercita dreptul de semnatura, precum si adresa profesionala/adresele profesionale corespunzatoare. Membrii Ordinului Arhitectilor din România cu drept de semnatura vor actualiza aceste date pâna cel târziu la data de 30 noiembrie 2010. Filialele teritoriale ale O.A.R. vor lua masurile necesare pentru actualizarea întregului tablou teritorial pe care îl gestioneaza.

Colegiul Director National si filialele teritoriale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.