Prima paginăAnunțurimai 2010 › Curs postuniversitar de Reabilitarea Monumentelor Istorice
27 mai 2010

Curs postuniversitar de Reabilitarea Monumentelor Istorice

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem anuntul privind organizarea in cadrul Facultatii de Istorie si Filozofie a UniversitatiiBabes - Bolyai din Cluj - Napoca a cursului postuniversitar de Reabilitarea Monumentelor Istorice.
Pentru detalii va invita sa consultati documentele alaturate.

Cu stima,

27 mai 2010

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania
str. Academiei nr. 18 - 20, sector 1
010014, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-3039226, 021-3077163
e-mail: oarbuc@rdsmail.ro
www.oar-bucuresti.ro
www.anuala.ro

Stimate domnule /Stimata doamna!
>
>
> La initiativa Fundatiei Transilvania Trust, începând din octombrie 1998,
> în cadrul Facultatii de Istorie si Filosofie a Universitatii
> Babes-Bolyai din Cluj-N., se desfasoara Cursul Postuniversitar de
> Reabilitarea Monumentelor Istorice, acreditat pe baza Ordinului MECT nr.
> 4223/22.07.1998. Scopul acestui curs este pregatirea specialistilor cu
> studii superioare în domeniul reabilitarii monumentelor istorice.
> Structura: Durata cursului de specializare, având forma de învatamânt la
> distanta - este de doi ani, octombrie 2010 - iunie 2012, 6
> conferinte/semestru (+sesiunea de examene), grupate la sfârsit de
> saptamâna (joi-vineri-sâmbata) organizate din 3-3 saptamâni. Numarul
> total de ore este de 600, din care 480 ore teoretice si 120 ore practice.
> Cursurile se organizeaza în grupe paralele cu limba de predare
> principala româna si maghiara, pentru arhitecti, ingineri constructori,
> istorici de arta, arheologi si alti specialisti cu pregatire
> universitara, în asa fel, încât pe lânga disciplinele comune, cu
> caracter general, cursantii sa beneficieze de discipline distincte,
> specifice pregatirii de baza a fiecaruia.
> În vederea însusirii limbilor de specialitate, 5% din cursuri sunt
> predate în limba engleza (de specialisti britanici, cu traducere
> simultana pentru cei care nu cunosc limba engleza), iar 25% din
> cursurile grupei cu predare în limba maghiara sunt predate în limba
> româna.
> Cursul are caracter practic pronuntat, cursantii desfasurând practica pe
> santiere de reabilitare si participând la excursii de studii.
> Profesorii cursului sunt specialisti de renume international din
> România, Ungaria, Germania, Marea Britanie, profesori universitari,
> teoreticieni, precum si specialisti implicati în proiectarea si
> executarea lucrarilor de reabilitare, respectiv inspectori de la
> oficiile de protectie a patrimoniului.
> Absolventii cursului - dupa sustinerea tezei (lucrarii) de absolvire -
> vor primi diploma de specializare postuniversitara în reabilitarea
> monumentelor istorice - atestata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si
> Tineretului, în conformitate cu Legea 422/2001 - Legea privind
> protejarea monumentelor istorice.
> Finantare: O parte determinanta a cheltuielilor este acoperita din
> taxele de scolarizare, iar cheltuielile suplimentare datorate invitarii
> profesorilor din strainatate pâna în prezent au fost sponsorizate de
> diferite organizatii guvernamentale si neguvernametale din tara si
> strainatate.
> Taxa de scolarizare se estimeaza la: 1560 RON/semestru, suma variabila
> în functie de numarul cursantilor.
>
> Anexat va trimitem fisa de pre-înscriere, programa cu lista orientativa
> a disciplinelor de învatamânt si lista cadrelor didactice asociate
> cursului.
>
> Pentru cei care vor returna fisa de pre-înscriere pâna în data de 1
> septembrie 2010 vom trimite si datele exacte referitoare la înscriere,
> pâna în data de 15 septembrie 2010.
>
> Pentru relatii suplimentare va rugam sa contactati responsabilul
> programului
> postuniversitar: Tarr Margit
> E-mail: postgraduate@transylvaniatrust.ro; Tel: 0264 439858; Mobil: 0745
> 585566.
>
> Multumindu-va pentru interes, cu respect
>
> prof. dr. ing. Bálint Szabó
> presedinte
> Fundatia Transilvania Trust
>
> Cluj-N., mai 2010


Fișiere atașate: