Prima paginăAnunțurinoiembrie 2009 › Raspunsuri la intrebarile membrilor privind a doua sesiune de finantare a proiectelor editoriale
18 noiembrie 2009

Raspunsuri la intrebarile membrilor privind a doua sesiune de finantare a proiectelor editoriale

Stimate colege,
Stimati colegi,

Transmitem, din partea O.A.R. National, raspunsurile la intrebarile membrilor privind a doua sesiune de finantare a proiectelor editoriale.

Cu stima,

18 noiembrie 2009

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

CATRE
FILIALELE TERITORIALE ALE
ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA

REF: Proiecte editoriale

Avand in vedere intrebarile pe care le-am primit legat de a doua sesiune de finantare a proiectelor editoriale - 2009, va comunicam:

1.. Sesiunea de finantare a proiectelor editoriale este in 12-13 decembrie 2009
2.. Termenul limita de depunere a proiectelor editoriale este data de 3 decembrie 2009, orele 17,00 (inclusiv data postei).
3.. Suma scoasa la finantare pentru carte este de 390 000 lei.
4.. Suma scoasa la finantare pentru reviste este de 180 000 lei.
5.. Potrivit prevederilor art. 16 alin (1) din Normele metodologice privind finantarea de programe si proiecte culturale, precum si proiecte editoriale din sumele colectate din timbrul arhitecturii "Poate solicita finantare nerambursabila orice editura sau revista cu activitate în domeniul arhitecturii si disciplinelor conexe pe baza de parteneriat cu Ordinul/filiala."
6.. O editura nu poate solicita finantare pentru fiecare titlu mai mult de 20% din cuantumul total al finantarii disponibile pentru respectiva sesiune - adica nu mai mult de 20% din 390 000 lei.
7.. O revista nu poate solicita finantare decat pentru cel mult 4 numere si nu mai mult de 15% pentru fiecare numar din cuantumul total al finantarii disponibile pentru aceasta sesiune - adica nu mai mult de 15% din 180 000 lei pentru fiecare numar.
8.. Dosarul de solicitare a finantarii pentru carte si reviste se inainteaza, în pachet închis, la Ordinul Arhitectilor din Romania. Dosarul va cuprinde:
a) cererea de finantare completata potrivit modelului din anexa 6, din Norme;

b) fisa de calcul economic-antecalcul a proiectului editorial potrivit modelului din anexa 7 A, din Norme;

c) dovada existentei surselor proprii/atrase pentru realizarea proiectului;

d) declaratie a reprezentantului legal al editurii/revistei potrivit modelului din anexa nr. 8, din Norme;

e) catalog editorial, privind publicatiile din domeniul arhitecturii si disciplinelor conexe, din anul anterior, in cazul editurilor;

f) copie a contractului prin care editorul a obtinut drepturile de autor in vederea editarii titlurilor pentru care solicita finantare; in cazul reeditarii unui titlu, editorul va preciza editia/editiile anterioare (dupa caz), indiferent de editura la care s-a publicat editia anterioara.

g) ultimele 2 numere, in cazul revistelor.

Dosarele incomplete nu vor fi supuse evaluarii.

Normele metodologice pot fi accesate si pe site-ul OAR
www.oar.org.ro/activitate profesionala/proiecte culturale finantate din timbrul arhitecturii

Cu consideratie,

Adriana Tanasescu,
Secretar general

Ordinul Arhitectilor din Romania
str. Pictor Arthur Verona nr.19, sect.1
010312, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-317 26 34, 35, 0728 872 150
e-mail: office.oar@rdslink.ro
www.oar.org.ro