Prima paginăAnunțurinoiembrie 2009 › Modificarile si completarile la Legea 184/2001 propuse de O.A.R National
6 noiembrie 2009

Modificarile si completarile la Legea 184/2001 propuse de O.A.R National

Stimate colege,
Stimati colegi,

Va transmitem alaturat modificarile si completarile la Legea 184/2001 propuse de O.A.R National.

Cu stima,

6 noiembrie 2009

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus

CATRE
FILIALELE TERITORIALE ALE
ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMANIA

Ref modificarea si completarea Legii 184/2001, republicata

1.. Motivul principal care a determinat modificarea si completarea legii este armonizarea prevederilor acesteia cu prevederile Directivei 36/2005/CEE (consolidata) privind recunoasterea calificarilor profesionale si cu prevederile Directivei 123/2006 privind serviciile in cadrul pietei interne.
2.. S-a constituit in data de 11 mai 2009, in cadrul sedintei CN, un grup de lucru care sa formuleze propunerile de modificare si completare a legii. Din acest grup de lucru au facut parte: arh. Serban Tiganas (coordonator grup), arh. Vlad Gaivoronschi, arh. Silvia Maldarescu, arh. Cristina Gociman, arh. Pavel Popescu, arh. Alexandru Panaitescu, arh. Crisan Atanasiu, av. Serghei Perju.
3.. Grupul de lucru si-a desfasurat activitatea in perioada mai-iulie 2009. Membrii grupului de lucru au formulat numeroase propuneri pertinente si corecte, propuneri care au stat la baza elaborarii unui proiect de modificare si completare a legii.
4.. In sedinta CD din 5-6 oct. 2009 Colegiul director a elaborat un draft de proiect.
5.. Draft-ul de proiect de lege a fost transmis membrilor CN, pentru sedinta din 26 oct. 2009, in vederea avizarii. La proiectul transmis membrilor CN pentru sedinta din 26 oct. 2009 au formulat propuneri pertinente si alti membri ai OAR.
6.. La sedinta CN din 26 oct. 2009 membrii au formulat propuneri si au aprobat 10 principii care trebuie sa stea la baza proiectului. La unele principii s-au aprobat unele probleme punctuale - ex: efectuarea stagiului si in administratie, obligatia stagiarilor de a parcurge anumite misiuni, introducerea amenzii disciplinare ca noua sanctiune. Principiile supuse votului au fost:
- Explicitarea domeniului arhitecturii
- Responsabilizarea arhitectului
- Clarificarea autoratului si a dreptului de semnatura
- Transferul responsabilitatilor semnaturii
- Modalitatea unica de exercitare a dreptului de semnatura
- Dobandirea dreptului de semnatura
- Suspendarea si reluarea dreptului de semnatura
- Monitorizarea de catre OAR a intregului proces
- Statutul profesiei formulat de OAR
- Rolul OAR

Va anexam materialul prezentat de dl arh. Serban Tiganas la sedinta Consiliului national.

Aceste principii au fost aprobate de catre membrii Consiliului national. Procesul verbal al sedintei va fi comunicat dupa ce vom primi transcrierea stenogramei.

7.. In data de 9 noiembrie 2009 va avea loc sedinta Colegiului director la care se va definitiva textul proiectului si pe care il veti primi.

Cu consideratie,

Adriana Tanasescu,
secretar general

Ordinul Arhitectilor din Romania
str. Pictor Arthur Verona nr.19, sect.1
010312, Bucuresti, Romania
tel/fax: 021-317 26 34, 35, 0728 872 150
e-mail: office.oar@rdslink.ro
www.oar.org.ro


Fișiere atașate: