Prima paginăAnunțurioctombrie 2009 › Consultatii profesionale O.A.R. Bucuresti octombrie 2009
7 octombrie 2009

Consultatii profesionale O.A.R. Bucuresti octombrie 2009

Stimate doamne arhitect,
Stimati domni arhitect,

Filiala Teritoriala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania pune la
dispozitia membrilor consultatiile profesionale gratuite.
La consultatii pot participa toti membrii filialei care sint interesati.
Urmatoarea intalnire va avea loc joi 15 octombrie 2009 ora 16:30, la sediul
filialei.
Participarea este libera singura solicitare fiind ca cei interesati sa
transmita o cerere de inscriere in care sa precizeze subiectele care doresc
sa fie discutate. Inscrierile se primesc prin fax: 021 3039226/ 021 3077163,
pe email : oarbuc@rdsmail.ro sau pot fi depuse direct la secretariat pana
marti 13 octombrie 2009.
Precizam ca inscrierile sint inregistrate la filiala - cei care se inscriu
sint asteptati, fara alte formalitati, la data si ora stabilite. Filiala va
anunta telefonic sau prin e-mail daca intilnirea se contramandeaza - ex. din
lipsa de solicitari din partea membrilor.
Tematica generala:
1.- managementul contractului de proiectare
- intocmirea ofertelor si tarifarea serviciilor de proiectare
- intocmirea si negocierea contractului general cu beneficiarul
- intocmirea si negocierea contractelor cu subproiectantii de specialitate;
cote de manopera
- clauze speciale
2.- organizarea procesului de proiectare
- faze de proiectare si continut-cadru al acestora
- misiunile arhitectului ca sef de proiect complex
- intocmirea graficului de predari intre specialitati
- coordonarea tehnica a proiectelor intocmite de specialitatile ingineresti
- verificarea proiectelor elaborate de subproiectanti
- gestionarea bugetului proiectului
3. - managementul financiar al biroului individual de arhitectura
- intocmirea unui plan financiar; buget de venituri si cheltuieli
4.- drepturi de autor
- contract sau clauza de cesiune a dreptului de autor in raport cu
colaboratorii, cu beneficiarul proiectului sau cu tertii.
Mentionam ca lista problemelor poate fi completata cu alte subiecte propuse
de dumneavoastra.

Cu stima

07 octombrie 2009

Secretar Executiv
arh. Cornelia Burcus